NoNoobs 2011/12/13 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020/2021 Zaloguj Załóż nowe konto
Przypomnij hasło
Twitter Facebook Goldenline Linked In Linked In
prevnext
Sofia Kean Riccardo Szigetvári Zimolzak Opas Żurawski - Poczta Polska Kinecki Olszewska

Prelegenci

Śledź zmiany na naszej stronie i na FB! Prelegentów ujawniamy sukcesywnie :)


Sofia Anadiotou

Sofia Anadiotou

head of EMEA market expansion, Moosend

Sofia Anadiotou is Head of EMEA Market Expansion for Moosend Email Marketing Service provider (www.moosend.pl). She has worked in the field of Marketing and Sales since 2001, focusing always in promoting technological and IT products and services for the B2B sector. She holds a University degree in Philosophy and an International MBA in Marketing Management. The projects she handled under her supervision reached revenue growth from 50% to 300% year after year. She consults customers in Email Marketing best practices, and trains business executives in various international training sessions on the secrets of Email Marketing, being amongst the top 25% of trainers.

Przemysław Bartkowiak

Przemysław Bartkowiak

CEO&founder, Revenue Group

Od wielu lat w branży reklamowej, obecnie współwłaściciel Revenue Group, spółki internetowej, która tworzy i sprzedaje systemy optymalizujące marketing w internecie, m.in.  AdCarousel www.adcarousel.pl  - system do optymalizacji kreacji reklamowych i Virtuose www.virtuose.pl - system do zarządzania procesem pozyskiwania i obsługi leadów.  www.shoppouse.com - system do automatyzacji i optymalizacji kampanii e-commerce na FB. Wcześniej przez 11 lat związany z Agorą SA, w której przez 5 lat jako Chief Revenue Officer był odpowiedzialny za przychody Segmentu Internet , wydawcy portalu gazeta.pl. Wielokrotny prelegent konferencji branżowych, w latach 2008-2011 członek Rady Nadzorczej IAB Polska, pasjonat windsurfingu i narciarstwa alpejskiego. Urodził się 1971 roku. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskie i uczestnikiem programu Management ™ w ICAN/Harvard Institute.

Agnieszka Bauer

Agnieszka Bauer

właścicielka, BEAUTIKON.com

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmach doradczych Crido Taxand (d. Accreo Taxand) oraz Deloitte, w obszarze pozyskiwania finansowania na realizację projektów inwestycyjnych oraz w sektorze FMCG. 2 lata temu postanowiła iść za ciosem i pasję przekuć w biznes. Od 1,5 roku prowadzi własną działalność na rynku e-commerce - sklep BEAUTIKON.com, oferujący koreańskie kosmetyki.

Grzegorz Błażewicz

Grzegorz Błażewicz

Założyciel i Prezes Zarządu, SALESmanago

Założyciel i Prezes Zarządu – posiada ponad 20 lat doświadczenia w polskiej i międzynarodowej branży marketingowej. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w agencjach marketingowych w Nowym Jorku i Londynie. Przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Marketingu Grupy Kapitałowej Comarch, jednego z największych dostawców rozwiązań IT w Unii Europejskiej. W 2006 roku został mianowany Prezesem Zarządu Interia.pl, jednego z największych portali internetowych w Europie, notowanego na GPW w Warszawie zatrudniającego ponad 250 osób. W 2008 rozpoczął przygodę przedsiębiorcy od początku tworząc oprogramowanie dla działów marketingu. W 2011 założył SALESmanago Marketing Automation. Jest autorem książki pt. "Rewolucja z Marketing Automation" wydanej przez PWN. Grzegorz wykłada na uczelniach wyższych, wspiera inne startupy technologiczne i regularnie biega maratony. Finalista konkursu Przedsiębiorca Roku EY 2014.

Patryk Bukowiecki

Patryk Bukowiecki

head of mobile, Allegro

Odpowiedzialny za strategię mobilną firmy. Planuje i wdraża obecne i przyszłe produkty dla największej firmy e-commerce w regionie CEE. Aktywny na rynku IT od 2008 roku, namiętny gracz komputerowy, wydawca NeoPlus, producent i menedżer w Gamelion Studios. Pracował m.in. dla: Demotywatory, Radio ZET, Open Finance, ELLE, Kult, Chip, Arval, Polish Humanitarian Action itp

Marek Cynowski

Marek Cynowski

dyrektor e-commerce, Poczta Polska

Z zaangażowaniem tworzy i zarządza innowacjami konsumenckimi, pasjonuje go miejsce w którym technologia ściera się z codziennymi potrzebami tworząc zarazem wyzwania jak i ogromne bogactwo nowych możliwości, których wykorzystanie jest inspirującym zadaniem. Pracował dla m.in.: australijskiej firmy Squiz oraz Groupon Polska. Jest doświadczonym profesjonalistą ds. online, koncentrującym się na wykorzystaniu najnowszych trendów oraz technologii internetowych w osiąganiu celów biznesowych.

Jakub Cyran

Jakub Cyran

head of business / partner, GO.PL

Z internetem związany od 2003 roku. Przez pierwsze lata specjalizował się w seo i reklamie ppc. Współorganizował i prowadził Aulę Polska oraz organizował barcampy w Poznaniu, Wrocławiu, Radomiu i Lublinie. Od 2010 roku bada i analizuje najskuteczniejsze formy zdobywania ruchu do sklepów internetowych. Obecnie Head of Business / Partner w GO.PL, narzędziu RTB.

Tomasz Dalach

Tomasz Dalach

founding partner, Online Partners, prezes zarządu, Houzee.pl

Przed­się­bior­ca i in­we­stor z po­nad 15-let­nim do­świad­cze­niem w za­rzą­dza­niu stra­te­gicz­nym i ope­ra­cyj­nym, za­rzą­dza­niu war­to­ścią fir­my oraz kształ­to­wa­niu kul­tur or­ga­ni­za­cyj­nych. W 2013 ro­ku zo­stał wy­róż­nio­ny przez ma­ga­zyn BRIEF ty­tu­łem „50. naj­bar­dziej kre­atyw­nych w bi­zne­sie”. Współtwórca i Prezes Zarządu Houzee.pl - pierwszego i największego, polskiego klubu zakupowego Home & Living. W latach 2009 – 2012 współ­twór­ca i pierw­szy Pre­zes Za­rzą­du naj­więk­sze­go pol­skie­go por­ta­lu za­ku­pów gru­po­wych Gru­per.pl, któ­re­go pa­kiet kon­tro­l­ny tra­fił do Gru­py Pol­ska­pres­se. 

Ab­sol­went Wy­dzia­łu Elek­tro­ni­ki i Tech­nik In­for­ma­cyj­nych Po­li­tech­ni­ki War­szaw­skiej oraz Wy­dzia­łu Za­rzą­dza­nia Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go i Col­le­ge of Bu­si­ness Uni­ver­si­ty of Il­li­no­is, na któ­rym uzy­skał dy­plom MBA z wy­róż­nie­niem. Ukoń­czył rów­nież stu­dium dla do­rad­ców in­we­sty­cyj­nych i ana­li­ty­ków pa­pie­rów war­to­ścio­wych.

Magdalena Janowska

Magdalena Janowska

założycielka, Mamissima.pl

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczęła w Grupie ITI, najpierw w TVN a potem w TIT Corporation. Od 2007 roku prowadziła agencję Public Relations Buzz PR oraz współprowadziła agencję reklamową WORK-ROOM oraz interaktywną DOT360. W 2011, jako mama dwójki dzieci,  rozpoczęła swój projekt internetowy - Mamissima.pl. W ciągu 3 lat Mamissima.pl osiągnęła status lidera wśród sklepów internetowych z akcesoriami i zabawkami dla dzieci w kategorii premium. Jest stałą felietonistką działu design dla dzieci w magazynie parentingowym GAGA. Aktualnie oprócz prowadzenia Mamissima.pl współprowadzi projekt parentingowy Baby BOOM! by Zosia Ślotała.Wieczna optymistka i miłośniczka dobrego wzornictwa.

Jakub Jasiński

Jakub Jasiński

e-commerce leader, Sephora Polska

Odpowiedzialny za powstanie, a obecnie za rozwój sklepu internetowego Sephora.pl. Wcześniej odpowiadał za marketing jednego z największych sklepów online w Polsce. Współautor książki 'Biblia e-biznesu', która została uznana za najlepszy poradnik ekonomiczny wg Gazety Prawnej.

Tomasz Karwatka

Tomasz Karwatka

prezes zarządu, Divante, Grupa OEX

Autor książki 'e-Commerce. Proste odpowiedzi na trudne pytania'. Z projektami internetowymi związany od 1999 roku. Od 5 lat współtworzy Divante, wspierając klientów w kompleksowej realizacji sprzedaży on-line. Pisze bloga ideas2action.pl

Katarzyna Kazior

Katarzyna Kazior

dyrektor, Rocket Internet Polska, dyrektor zarządzający, CupoNation Polska

Dyrektor Rocket Internet – jednego z najbardziej rozpoznawalnych I najbardziej dynamicznych inkubatorów internetowych – w Polsce. Od blisko 3 lat zarządza CupoNation - jednym z najważniejszych projektów Rocket Internet - w Polsce.  Była zaangażowana w stworzenie całej koncepcji projektu od samego początku. Razem z zespołem międzynarodowym stworzyła strategię oraz plan rozwoju  CupoNation na świecie, by następnie zbudować CupoNation w Polsce. Zanim wkroczyła na scene e-commerce zajmowała się przez 2,5 roku doradztwem strategicznym w McKinsey & Company, doradzając spółkom z sektorów Retail, Telekomunikacji a także funduszom inwestycyjnym. Uczestniczyła w projektach dla klientów w Polsce, RPA, Belgii czy Niemczech. Wraz z objęciem funkcji Dyrektora Rocket Internet w Polsce podejmuje szersze wyzwania, utrzymując rolę w projekcie CupoNation.

Brian Kean

Brian Kean

director for communications and investor relations, Ulmart

He is evangelist of Ulmart and supporter of technological approach to e-commerce. Brian has a huge experience in Russia’s e-commerce and retail. He has been building brands and developing companies in Russia since the mid-90's. In 2007 he founded and led the company that provided technical support to individuals and legal entities and carried out IT-administration. Later on its base there was created a unit for the federal retailer of consumer electronics, which provided data services to customers of the company. Brian was born in USA and received Master's from Columbia University.

Łukasz Kierus

Łukasz Kierus

założyciel, TaniaKsiazka.pl

Właściciel Księgarni Internetowej TaniaKsiazka.pl, Galerii Magicznej CzaryMary.pl oraz Wydawnictwa Illuminatio. Choć z Internetem ma do czynienia od samych jego początków, to w branży e-commerce działa od 2004 roku, od czasu gdy uruchomił swój pierwszy sklep internetowy CzaryMary.pl. Z wykształcenia biolog, ale w zawodzie nie przepracował ani jednego dnia - porzucił go na rzecz zarabiania w Internecie. Prywatnie pasjonat podróżnik zakochany w Azji, gadżeciarz i młody tata.

Jacek Kinecki

Jacek Kinecki

sales manager, kierownik sprzedaży, Przelewy24

Z branżą e-commerce i IT związany od kilku lat. Do jego obowiązków należy monitoring rynku, rozwój oferty serwisu Przelewy24, inicjowanie, koordynowanie i  nadzór nad prowadzonymi projektami, a przede wszystkim pozyskiwanie i budowanie relacji z kluczowymi klientami oraz partnerami serwisu. W codziennej pracy wizję klienta zamienia w pełnowartościowy produkt. Prelegent podczas licznych imprez branżowych oraz szkoleń.  W trakcie swojej kariery zawodowej współpracował z wieloma kluczowymi partnerami, był odpowiedzialny za nadzorowanie wdrożeń  rozbudowanych projektów w zakresie dedykowanych rozwiązań płatniczych. Ukończył UAM w Poznaniu na kierunku komunikacji społecznej.

Michał Kreczmar

Michał Kreczmar

ecommerce director, Dentsu Aegis Network/Hypermedia

Absolwent Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. W IDG Poland pracował 14 lat. Zaczynał od pracy dziennikarza Computerworld. Był redaktorem naczelnym Cybera, kierował działem internetowym wydawnictwa IDG Poland. Zarządzał kilkunastoma redakcjami, działami sprzedaży i marketingu, community & audience managementu, webdevelopmetu i webmasteringu, kategoryzacji oraz administracji infrastrukturą. Jest na bieżąco z tym, co dzieje się na szeroko pojętym rynku IT. Wiceprezes rady nadzorczej IAB Polska (z ramienia IDG). W latach 2008-2012 pracował w Agorze jako dyrektor wydawniczy ds. serwisów biznesowych i technologicznych Gazeta.pl, dyrektor wydawniczy ds. ecommerce i direct marketing oraz dyrektor do spraw rozwoju produktu reklamowego. Obecnie ecommerce director w Dentsu Aegis Network/Hypermedia.

.

Marcin Ledworowski

Marcin Ledworowski

wiceprezes zarządu, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

Od 2009 r. Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA. Absolwent Wydziału Telekomunikacji ATR w Bydgoszczy (obecnie UTP). Ukończył studia MBA  (University of Strathclyde & GFKM & UG). Karierę rozpoczynał w firmach informatycznych w Bydgoszczy. Od 1994 do 2002 r. pełnił funkcje kierownicze w Banku Pocztowym SA. W latach 2002 – 2004 kierował rozwojem nowoczesnych usług finansowych i masowych płatności w Poczcie Polskiej. Następnie w ramach działalności konsultingowej realizował projekty internetowe, doradztwo w zakresie strategii i zarządzania. W latach 2006 - 2007 brał udział w tworzeniu nowych operatorów komórkowych - marki Play (P4 sp. z o.o.) i Centernet SA. Był współtwórcą metod badawczych wykorzystujących pioniersko neuromarketing i UX. Jego hobby to żeglarstwo i gitara.

Przemysław Mańkowski

Przemysław Mańkowski

dyrektor generalny, QuarticON

Odpowiada m.in. za ekspansję spółki na rynkach zagranicznych, realizację strategii biznesowej oraz rozwój partnerstwa biznesowego w Polsce i za granicą. Od wielu lat związany z branżą nowych technologii, zanim dołączył do QuarticON był m.in. szefem sprzedaży w Agora S.A. oraz członkiem zarządu w Trader.com (Polska). Pełnił także funkcję CEO w Passus oraz NextWeb Media. Absolwent m.in. Wydziału Ekonomii Politechniki Warszawskiej (MBA). Obecnie jako wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi m.in. warsztaty ze strategii sprzedaży.

Paweł Mizgalski

Paweł Mizgalski

CEO, RTB Tracker

CEO, RTB Tracker, docenianej na świecie polskiej technologii i analityki RTB. Pracuje dla takich klientów jak m.in. Riccardo, KLER, Merida.

 

Zbigniew Nowicki

Zbigniew Nowicki

managing director, Bluerank

Od kilkunastu lat obecny w branży internetowej, doradzając najważniejszym graczom rynku finansowego, telekomunikacyjnego, e-commerce oraz sektora FMCG. Jako współwłaściciel Bluerank odpowiedzialny za rozwój i zarządzanie firmą, jednocześnie pasjonat digital analytycs. Aktywny członek takich stowarzyszeń branżowych jak CXPA, DAA, IAB, PTBRiO oraz Izby Gospodarczej e-commerce Polska. Pionier obszaru badań doświadczeń i satysfakcji użytkowników, współtwórca platformy opiniac.com. Prelegent konferencji branżowych w Polsce i zagranicą. Prywatnie – tata, maratończyk, fan hardrocka i psów rasy labrador retriever.

Małgorzata Olszewska

Małgorzata Olszewska

e-commerce & customer care manager, KAZAR

Praktyk marketingu oraz eComemrce, trener  i konsultant. Od 12 lat łączę doświadczenie z największych firm marketingowych z praktyką szkoleniową. Od początku kariery zajmuje się marketingiem i zarządzaniem. Wieloletnia współpraca z  międzynarodową agencją reklamową, McCann Erickson pozwoliła jej pracować przy projektach reklamowych takich firm jak: Nestle, MasterCard, Opel, Microsoft, Polkomtel, Maspex, LOT czy  Polfarma. Głównymi obszarami jej pracy zawodowej są rozpoznanie potrzeb rynku, strategia marketingowa, komunikacja reklamowa głównie z użyciem kanałów takich jak internet i technologie mobilne. Obecnie pracuje dla znanej i dynamicznie rozwijającej się firmy Kazar Footwear Sp. z o.o. w obszarze e-Commerce & Customer Care. 

Patrick Opas

Patrick Opas

SW business development leader, IBM Polska

Od 14 lat związany z IBM. Pracował w dziale sprzedaży na różnych stanowiskach. Obsługiwał klientów z branży Retail. Obecnie  w dziale oprogramowań (Software Group), współpracuje z klientami nad rozwiązaniami związanymi z obsługą klienta w różnych kanałach kontaktu. Jest również odpowiedzialny za wspieranie oferty z obszaru New Software Acquisition, która obejmuje zintegrowane rozwiązania z obszaru marketingu, sprzedaży i zakupów i obsługi klienta.

Piotr Oracz

Piotr Oracz

założyciel i współpomysłodawca, Loopa.eu

Pracował, jako konsultant i kierownik projektów w Microsoft. Jego główną specjalizacją było projektowanie i wdrażanie systemów klasy Business Intelligence w Polsce i Europie między innymi dla A.P. Møller-Mærsk, Cosmote, PKOBP, ING Bank Śląski, Grupa Energa, PKN Orlen. Współpomysłodawca portalu i usług loopa.eu, które mają za zadanie zwiększać wyniki sprzedażowe e-sklepów. Specjalizuje się w analizach rynku i asortymentu dla e-commerce oraz w optymalizacji sprzedaży. Prywatnie to szczęśliwy mąż i ojciec.

Grzegorz Ostrowski

Grzegorz Ostrowski

założyciel, MniamMniam.pl

Autor i fotograf finezyjnych przepisów kulinarnych. Od 2001 prowadzi wraz z Markiem Zakrzewskim najprawdopodobniej najlepszy serwis kulinarny: www.MniamMniam.pl, którego integralną częścią jest sklep. Studiował pedagogikę i dziennikarstwo na UW. Przez kilka lat pracował jako analityk mediów. Od 2006 roku zajmuje się wyłącznie projektami internetowymi, m.in. MniamMniam.pl i AleDobre.pl.

Przemek Porada

Przemek Porada

menedżer ds. internetu, Leroy Merlin

Od 16 lat zawodowo związany z marketingiem. W Leroy Merlin od 2005 r. Zaczynał od pracy w dziale reklamy, by po roku zacząć przygodę z powstającą wtedy stroną internetową Leroy Merlin Polska. Współtworzył strategię serwisu, odpowiadał za wdrożenie kolejnych jego odsłon i doprowadzał do sukcesu takie przedsięwzięcia, jak stworzenie społeczności internetowej Leroy Merlin Polska na platformach owned i earned (Foto Forum Wasze Wnętrza, You Tube, Facebook :Dom z Pomysłem, Kocham Ogród). W 2012 roku uruchomił z sukcesem największy polski e-commerce z kategorii Home & Garden: www.leroymerlin.pl.  Autor pierwszej polskiej aplikacji mobilnej w kategorii Home&Garden łączącej wsparcie efektu ROPO z pełną funkcjonalnością m-commerce. Odpowiedzialny za budżet digitalowy Leroy Merlin. Zdobyte nagrody: Media Trendy 2013-wyróżnienie za aplikacje mobilną, Webstar Festival- 2009 najlepsza strona w kategorii, 2013 najlepsza strona w kategorii oraz nagroda główna.

Robert Schütze

Robert Schütze

country manager Poland, Zalando

Ukończył wydział zarządzania oraz międzynarodowego zarządzania na Uniwersytecie w Mannheim oraz Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie. Doświadczenie w doradztwie strategicznym w firmie Roland Berger. Odpowiedzialny za wprowadzenie i rozwój firmy Zalando w Polsce.

Justyna Skorupska

Justyna Skorupska

dyrektor zarządzająca FACT-Finder®Partner Polska, członek komitetu założycielskiego e-Commerce Polska

Skuteczny manager z wieloletnim doświadczeniem, zdobytym w największych firmach i korporacjach z branży IT/Online, w których rozwijała swą karierę, poprzez wszystkie szczeble zarządzania. Posiada obszerną wiedzę i doświadczenie z obszaru Project Management oraz szeroko pojętej optymalizacji procesów biznesowych - również w projektach międzynarodowych. Jest ekspertem w zakresie tworzenia i realizacji strategii online, działającym w branży nowoczesnych technologii od kilkunastu lat. Bardzo dobra znajomość branży internetowej oraz specyfiki środowiska wydawców i eCommerce, zdobyta we współpracy z takimi klientami jak m.in. Komfort S.A., Weltbild Polska Sp. z o.o., Morele.net, czy TIM S.A. Absolwentka dwóch kierunków z obszaru IT w WSISiZ WIT w Warszawie oraz autorka szeregu szkoleń z obszaru rozwoju kompetencji managerskich, w których również pracuje jako trener.  Jest wykładowcą e-Commerce na interdyscyplinarnej specjalizacji Nowe Media w Collegium Civitas oraz na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wypowiada się jako ekspert w wielu branżowych publikacjach, jest komentatorem podsumowań i rankingów rynku IT/ e-commerce.

Borys Skraba

Borys Skraba

prezes zarządu, Bold Brand Commerce

Konsultant z 10-letnim doświadczeniem w pracy agencyjnej oraz prowadzeniu sprzedaży i organizacji działu sprzedaży w Polsce, jak i zagranicą. Bold jest innowacyjną agencją e-commerce. Wyróżnia ją unikalne podejście do kreowania koncepcji i strategii marki, które jest fundamentem dobrego e-biznesu. Firma posiada 5-letnie doświadczenie w budowaniu skutecznych rozwiązań e-commerce ze szczególnym naciskiem na temat strategii retail oraz eMerchandisingu

Dariusz Sokołowski

Dariusz Sokołowski

co-founder, NoNoobs.pl

Z rynkiem internetowym związany praktycznie od samego początku. Dziennikarz Computer Studio, Gier Komputerowych, Cybera, Internet Standard. Przez 6 lat manager w Agorze, dołączył do zespołu Gazeta.pl w dziale sprzedaży. Przez blisko 7 lat szef sprzedaży online w International Data Group. Był również dyrektorem zarządzającym gram.pl - spółki prowadzącej serwis informacyjny, serwis społecznościowy oraz sklep skierowany do graczy. Wrócił do IDG Poland na stanowisko online business development director, które zajmował przez dwa lata. Obecnie prezes zarządu startupa NoNoobs.pl S.A. Prywatnie zainteresowany MMO, social mediami i gamifikacją.

Magdalena Szczęsny

Magdalena Szczęsny

e-commerce manager, Riccardo

 

 

 

József Szigetvári

József Szigetvári

CEO, Szalas.hu

Od listopada 2011 r. szef Szallas.hu – wiodącego węgierskiego portalu poświęconego podróżowaniu. Jest Dyrektorem Inwestycyjnym w firmie Sanoma Budapest i zarządza produktami cyfrowymi. Założył dwa sklepy internetowe i był dyrektorem wiodącego portalu pracy Profession.hu

Agnieszka Świtkowska

Agnieszka Świtkowska

co-founder, NoNoobs.pl

Absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja wiedza o dawnej książce i edytorstwo). Pracę w IDG Poland zaczynała w 1997 r. na stanowisku sekretarza redakcji Magazynu Cyber (kultowego magazynu traktującego o szeroko pojętej kulturze cyfrowej i internecie). W latach 1999 -2006 sekretarz redakcji tygodnika Computerworld. W latach 2006 r.- 2011 r. r organizowała konferencje Internet Standard, które zapoczątkowała konferencja Internet 2k6 - najpopularniejszy cykl spotkań branży internetowej. Do 2011 r zadania związane z organizacją konferencji łączyła z obowiązkami wydawcy Internet Standard.

Wojciech Tomaszewski

Wojciech Tomaszewski

dyrektor ds. marketingu i e-commerce, WearCo / ANSWEAR.com

Odpowiada za strategię online, rozwój biznesu, sklepy internetowe (sprzedaż, funkcjonalności, content, obsługa klienta) oraz marketing i ekspansję zagraniczną. Menedżer z kilkunastoletnim stażem w branżach e-commerce, marketing, zakupy oraz product i category management. Wcześniej m.in. w Geant Polska (Casino Groupe) oraz Valeo Group, a także w Grupie Onet, gdzie przez 8 lat odpowiadał za tworzenie, wdrażanie i zarządzanie wieloma produktami i serwisami e-commerce oraz wideo (vod). Wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej im. Tischnera w Krakowie. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Syddansk Universitet w Odense.

Tamás Varga

Tamás Varga

international business developer, Szallas.hu

He started his career as business developer for online media at Hungarian media company Sanoma Media Budapest. He joined Szallas.hu at the beginning of 2013, he is head of the international expansion of the booking portal.

Krzysztof Wierzbicki

Krzysztof Wierzbicki

prezes zarządu, Domodi

Prezes zarządu Domodi -prowadzącej serwisy domodi.pl i homebook.pl, liderów w dziedzinie inspirowania modą i wyposażeniem wnętrz w polskim e-commerce. Wcześniej od 2006 roku pracował w Ceneo.pl, gdzie rozpoczynał jako analityk IT, a od 2009 r. pełnił już funkcję dyrektora zarządzającego. W 2011 r. zdecydował się odejść z Grupy Allegro i stworzył Domodi - marketplace z elementami społecznościowymi w branży mody. W 2013 roku już z byłymi założycielami Ceneo - Marcinem Chwalikiem i Łukaszem Zychem na pokładzie, uruchomili wspólnie Homebook.pl platformę internetową skupiającą, entuzjastów i profesjonalistów projektowania wnętrz. We wrześniu 2014 roku grupa WP przejęła 51% udziałów obu serwisach.

Michał Wojciechowski

Michał Wojciechowski

prezes zarządu, ENCJA.COM

Współtwórca systemu iPresso Marketing Automation 360, Prezes Zarządu ENCJA.COM S.A., ekspert technologii Marketing Automation – w tym zakresie pracuje m.in. z Danone, Wawel, BZ WBK. Wykładowca, trener z zakresu technologii marketingowych. Wcześniej zajmował się m.in. marketingiem w Kompanii Piwowarskiej.

Konrad Zach

Konrad Zach

ekspert e-commerce

Pasjonat e-commerce i mobile z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami IT i e-commerce zarówno w obszarze b2b jak i b2c. Przez 8 lat odpowiadał za rozwój cyfrowych systemów dystrybucji FK Olesiejuk, wiodącego dystrybutora książek w Polsce. Współtwórca i dyrektor zarządzający kilku sklepów internetowych m.in. amazonka.pl, ksiazki.pl czy swiatksiazki.pl . Pomysłodawca i twórca systemu śledzenia treści nieautoryzowanych dla branży wydawniczej. Aktualnie odpowiada za obszar e-commerce w ABC Data S.A., lidera dystrybucji IT w Polsce i Europie. Prywatnie miłośnik nowych technologii, japońskich samochodów i turystyki wodnej.

Piotr Zimolzak

Piotr Zimolzak

wiceprezes zarządu, SW Research

Z wykształcenia socjolog i matematyk. Z zamiłowania statystyk, badacz marketingowy i społeczny, ściśle związany z metodami ilościowymi w naukach społecznych. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych. Należy do Polskiego Towarzystwa Badania Rynku i Opinii. Uczestnik wielu konferencji, m.in. Poznań Game Arena, CyberResearch 3.0. Autor kilku publikacji naukowych. Na co dzień, działając jako Wiceprezes Zarządu SW Research, a zarazem Główny Analityk, czuwa nad merytorycznym poziomem publikowanych raportów.

Sławomir Żurawski

Sławomir Żurawski

dyrektor biura rozwoju usług KEP, Poczta Polska

Menedżer z szerokim i wieloletnim doświadczeniem w branży logistycznej. Związany z Pocztą Polską, gdzie z powodzeniem realizuje strategię rozwoju segmentu kuriersko-paczkowego. Szczególnie skupiony na sektorze B2B oraz eCommerce, który jego zdaniem na nowo definiuje wyzwania stojące przed branżą KEP. Dynamiczny, doskonale radzący sobie z bardzo zmiennym otoczeniem. Zaangażowany, jako zarządzający w wielu strategicznych projektach, zmieniających tradycyjne oblicze Poczty Polskiej w kierunku nowoczesnego, innowacyjnego i rynkowego przedsiębiorstwa.